Velkommen til
 
Støtteforeningen Glostrup Fodbold Klub´s nye hjemmeside.
 
Vi håber, at du her på siden kan finde de oplysninger du søger. 
 
Hvis ikke er du meget velkommen til, give os feedback, enten her på siden eller når vi er i boden på Glostrup Stadion.
 
Ordinær generalforsamling
Mandag d. 30. marts 2015
kl. 20.00
i IF32 klubhus på stadionvej.
 
dagsorden i flg. vedtægter.
 
pkt. 1      valg af dirigent
pkt. 2      beretning
pkt. 3      regnkab
pkt. 4      indkomne forslag
pkt. 5      valg af bestyrelse og suppleant
pkt. 6      valg af revisor og revisor suppleant
pkt. 7      evt.
 
indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før, generalforsamlingens afholdelse.